رشته های لیسانس

Bachelor programmes

African Studies (B)
Ancient History and Classical Studies (B)
Astronomy (B)
Biology (B)
Business Administration (B)
Business Informatics (B)
Byzantine and Modern Greek Studies (B)
Chemistry (B)
Classical Archaeology (B)
Classical Philology (B)
Comparative Literature (B)
Computer Science (B)
Dutch Studies (B)
Earth Sciences (B)
Economics (B)
Education (B)
Egyptology (B)


English and American Studies (B)
European Ethnology (B)
Fennistic Studies (B)
Geography (B)
German Studies (B)
History (B)
History of Art and Architecture (B)
Hungarian Studies (B)
International Business Administration (B)
Japanese Studies (B)
Jewish Studies (B)
Korean Studies (B)
Languages and Cultures of South Asia and Tibet (B)
Linguistics (B)
Mass Media and Communication Science (BAKK)
Mathematics (B)
Meteorology (B)
Musicology (B)
Nutritional Science (B)
Oriental Studies (B)
Philosophy (B)
Physics (B)
Political Science (B)
Prehistoric and Historical Archaeology (B)
Protestant Theology (B)
Psychology (B)
Religious Education (B)
Romance Studies (B)
Scandinavian Studies (B)
Sinology (B)
Slavonic Studies (B)
Social and Cultural Anthropology (B)
Sociology (B)
Sports Sciences (BAKK)
Statistics (B)
Theatre, Film and Media Studies (B)
Transcultural Communication  (B)

Diploma programmes

Catholic Theology (DS)
Law (DS)
Pharmacy (DS)

Teacher accreditation programmes

Biology and Environmental Studies – Subject of instruction (LA)
Bosnian/Croatian/Serbian – Subject of instruction (LA)
Catholic Religious Education – Subject of instruction (LA)
Chemistry – Subject of instruction (LA)
Computer Science and Computer Management – Subject of instruction (LA)
Czech – Subject of instruction (LA)
English – Subject of instruction (LA)
French – Subject of instruction (LA)
Geography and Economics – Subject of instruction (LA)
German – Subject of instruction (LA)
Greek – Subject of instruction (LA)
History, Social Studies and Political Education – Subject of instruction (LA)
Home Economics and Nutrition – Subject of instruction (LA)
Hungarian – Subject of instruction (LA)
Italian – Subject of instruction (LA)
Latin – Subject of instruction (LA)
Mathematics – Subject of instruction (LA)
Physical Education and Sport – Subject of instruction (LA)
Physics – Subject of instruction (LA)
Polish – Subject of instruction (LA)
Protestant Religious Education – Subject of instruction (LA)
Psychology and Philosophy – Subject of instruction (LA)
Russian – Subject of instruction (LA)
Slovakian – Subject of instruction (LA)
Slovenian – Subject of instruction (LA)
Spanish – Subject of instruction (LA)

Master programmes

Advanced Theological Studies (M)
African Studies (M)
Ancient History and Classical Studies (M)
Ancient Near Eastern Languages and Oriental Archaeology (M)
Anglophone Literatures and Cultures (M)
Anthropology (M)
Applied Linguistics (M)
Arabic Studies (M)
Astronomy (M)
Austrian Studies – Cultures, Literatures, Languages (M)
Behavior, Neurobiology and Cognition (M)
Biological Chemistry (M)
Botany (M)
Business Administration (M)
Business Informatics (M)
Byzantine and Modern Greek Studies (M)
Cartography and Geographic Information Science (M)
Catholic Religious Education  (M)
Chemistry (M)
Chemistry and Technology of Materials (M)
Chinese Studies (M)
Classical Archaeology (M)
Classical Philology (Latin) (M)
Classical Philology (Greek) (M)
Comparative Literature (M)
Computational Science (M)
Conservation Biology and Biodiversity Management (M)
Contemporary History  (M)
CREOLE – Cultural Differences and Transnational Processes (M)
Culture and Society of Modern South Asia (M)
Didactics of Informatics (M)
Dutch Studies (M)
Earth Sciences (M)
East Asian Economy and Society  (M)
East European History (M)
Ecology and Ecosystems (M)
Economics (MAG)
Education (M)
English Language and Linguistics (M)
Environmental Sciences (M)
European Ethnology (M)
European Master in Health and Physical Activity (M)
Evolutionary Biology (M)
Finno-Ugrian Studies (M)
Gender Studies (M)
General Linguistics: Grammar Theory and Cognitive Linguistics (M)
General Slavonic Studies (M)
Genetics and Developmental Biology (M)
Geography (M)
German as a Foreign and Second Language (M)
German Studies (M)
Global History (ERASMUS MUNDUS) (M)
Historical and Cultural European Research  (M)
Historical Research, Historical Ancillary Sciences and Archiving (M)
History (M)
History of Art and Architecture (M)
History of Theatre, Film and Media (M)
Hungarian Studies (M)
Indo-European Studies and Historical Linguistics (M)
International Business Administration (M)
International Development (M)
Interpretation (M)
Islamic Religious Education  (M)
Islamic Studies (M)
Japanese Studies (M)
Jewish Studies (M)
Korean Studies (M)
Languages and Cultures of South Asia (M)
Mass Media and Communication Science (MAG)
Mathematics (M)
MATILDA: European Master in Women’s and Gender History (M)
Media Informatics (M)
Mediaeval and Neolatin Studies (M)
Meteorology (M)
Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science (M)
Molecular Biology (M)
Molecular Microbiology, Microbial Ecology and Immunobiology (M)
Musicology (M)
Numismatics and the History of Money (IMS)
Nursing Science (M)
Nutritional Science (M)
Palaeobiology (M)
Philosophy (M)
Philosophy and History of Science (M)
Physics (M)
Political Science  (M)
Prehistoric and Historical Archaeology (M)
Protestant Theology (M)
Psychology (M)
Quantitative Economics, Management and Finance (M)
Regional Research and Regional Planning (M)
Religious Studies (M)
Romance Studies (M)
Scandinavian Studies (M)
Science – Technology – Society (M)
Scientific Computing (M)
Slavonic Studies (Bosnian/Croatian/Serbian) (M)
Slavonic Studies (Bulgarian) (M)
Slavonic Studies (Czech) (M)
Slavonic Studies (Polish) (M)
Slavonic Studies (Russian) (M)
Slavonic Studies (Slovak) (M)
Slavonic Studies (Slovenian) (M)
Slavonic Studies (Ukrainian) (M)
Social and Cultural Anthropology (M)
Social and Economic History  (M)
Sociology (M)
Sports Sciences (MAG)
Statistics (MAG)
Studies in Egyptology (M)
Theory of Theatre, Film and Media (M)
Tibetan and Buddhist Studies (M)
Translation (M)
Turkish Studies (M)
Urban Studies (M)
Women’s and Gender History (M)
Zoology (M)

Doctoral/PhD programmes

Doctoral Programme in Arts and Humanities, Philosophy and Education (Dr)
Doctoral Programme in Business, Economics and Statistics (Dr./PhD)
Doctoral Programme in Law (Dr)
Doctoral Programme in Natural Sciences and Engineering Sciences (Dr)
Doctoral Programme in Natural Sciences and PhD Programme in Life Sciences (Dr/PhD)
Doctoral Programme in Social Sciences (Dr)
PhD-Programme in Advanced Theological Studies (PhD), Doctoral Programme in Catholic Theology (Dr) and Doctoral Programme in Protestant Theology (Dr)

 

2 دیدگاه برای “رشته های لیسانس

  • با سلام و تشکر جهت بازدید از سایت ما
   امکان پذیرش رشته های پزشکی از ایران برای دانشجویان ایرانی مقدور نمی باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با شمارهای موسسه زیر تماس بگیرید
   ۲۲۲۷۰۷۲۶ —– ۲۲۲۷۶۷۸۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

captcha

Please enter the CAPTCHA text