قانون نظام وظیفه جهت خروج از کشور

قانون نظام وظیفه جهت خروج از کشور قانون نظام وظیفه جهت خروج از کشور جهت ادامه تحصیل قانون نظام وظیفه جهت خروج از کشور ۱- خروج از کشور تا چه سنی نیاز به مجوز از سازمان وظیفه عمومی ندارد؟  قبل از سن مشمولیت با عنایت به اینکه سن مشمولیت از ابتدای ماه ۱۸ سالگی تمام […]