تحصیل در اوکراین پزشکی

تحصیل در اوکراین پزشکی     دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو(دانشگاه سرخ کیف) این دانشگاه گرانترین و بهترین دانشگاه اوگراین می باشد و دارای کادر آموزشی فوق العاده مجرب برای دانشجویان جدید است شهزینه این دانشگاه  که شامل شهریه  دوره پیش دانشگاهی،یک سال خوابگاه، بیمه خوابگاه،بیمه درمانی،صدور دفترچه دانشجویی، ریجستر و اقامت ۱ ساله و […]