دانشگاه های اتریش

دانشگاه های اتریش  Universitäten in Österreich:   Uni Wien  Wirtschaftsuniversität Wien  Fachhochschule für Management & Kommunikation Veterinärmedizinische Universität Wien Konservatorium Wien Medizinische Universität Wien

مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش تحصیلی از اتریش

مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش در ابتدا باید توجه داشته باشید که مهلت تقاضانامه تحصیلی برای ترم زمستانی ازماه آگوست هفته اول سپتامبر و برای ترم تابستانی از ماه ژانویه تا هفته اول فوریه است و تمامی مدارک مورد نیاز باید تا این تاریخ به دانشگاه رسیده باشد. با توجه به اینکه مراحل بررسی پرونده […]