تحصیل در بلاروس – دانشگاه علوم پزشکی مینسک

شهریه دانشگاه علوم پزشکی مینسک در رشته های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی،تخصص پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مینسک مورد تایید وزارت بهداشت ایران به زبان های روسی و انگلیسی. دندان پزشکی به زبان انگلیسی:سالانه ۵۳۰۰ دلار پزشکی عمومی به زبان روسی:سالانه ۵۰۰۰ دلار دندان پزشکی به زبان روسی:سالانه ۴۳۰۰ دلار پزشکی عمومی به زبان روسی:سالانه ۴۰۰۰ دلار داروسازی […]

تحصیل در بلاروس – چرا تحصیل در بلاروس؟

    تحصیل در بلاروس – چرا تحصیل در بلاروس؟ چرا تحصیل در بلاروس؟ تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی،تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی،تحصیل در رشته داروسازی در بلاروس،تحصیل در رشته پرستاری در بلاروس تحصیل در بلاروس ارزان بودن شهریه دانشگاه ها نسبت به کشورهای اروپایی دیگر،معتبر بودن مدرک گروه پزشکی برای […]