تحصیل در چین – دانشگاه شاندونگ

    تحصیل در چین – دانشگاه شاندونگ دانشگاه شاندونگ یکی از معروف ترین و قدیمی ترین دانشگا ههای چین می باشد . این دانشگاه مستقیما تحت نظارت وزارت آموزش چین اداره می شود . ساخت دانشگاه شاندونگ به عنوان دانشگاه الگو بر اساس مصوبه دولت چین انجام گرفت تا دولت بتواند بر طبق این […]