زندگی در اتریش

  زندگی در اتریش هزینه زندگی در اتریش هزینه زندگی در اتریش نسبت به سایر کشورهای اروپا کمتر است. اتریش دارای یکی از محکمترین اقتصاد های اروپا میباشد بطوری که نرخ تورم تنها ۰٫۵% و درصد بیکاری در این کشور بسیار پایین میباشد به همین دلیل مردم به خوبی از پس هزینه زندگی در کشور […]