تحصیل در چین-شهریه دانشگاه پزشکی شاندونگ چین

  تحصیل در چین-شهریه دانشگاه پزشکی شاندونگ چین شهریه رشته  پزشکی در دانشگاه شاندونگ به زبان انگلیسی ۷۲۰۰ دلار برای یک سال می باشد. شهریه رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی ۷۲۰۰ دلار برای یک سال می باشد.ی