مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تحصیلی

مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تحصیلی: تکمیل فرم درخواست ویزا ترجمه ی رسمی شناسنامه  به اضافه یک کپی. ترجمه ی رسمی گواهی عدم سوء پیشینه به اضافه یک کپی شش قطعه عکس ۳٫۵*۴٫۵ یه ۴*۵ تمام رخ، رنگی، زمینه سفید، بدون روتوش اصل پاسپورت با حداقل یک سال اعتبار و فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه حتی […]

آدرس سفارت اتریش

آدرس سفارت اتریش آدرس سفارت اتریش تهران – خیابان نیاوران – خیابان باهنر – خیابان مقدسی – خیابان محمود احمدی زمانی – کوچه میر ولی – پلاک ۱۱ تلفن: ۴۲-۴۰- ۲۲۷۵۰۰۳۸ فکس :۲۲۷۰۵۲۶۲ سایت : www.bmeia.gv.at ایمیل:tehran-ob@bmeia.gv.at  

رشته تحصیلی در دانشگاه گرتس در اتریش

Courses of Study Bachelor’s Programmes Architecture Civil Engineering with Environment and Construction Management Mechanical Engineering Mechanical Engineering and Business Economics Electrical Engineering Electrical Engineering and Audio Engineering Biomedical Engineering Mathematics   

رشته های لیسانس در دانشگاه فنی وین اتریش

Bachelor programmes in Technische Universität Wien Architecture  Architecture Civil Engineering Civil Engineering and Management of Infrastructure Electrical Engineering and Information Technology Electrical Engineering and Information Technology Computer Sciences Media Informatics Medical Informatics Software & Information Engineering Computer Engineering Mechanical Engineering Mechanical Engineering Regional Planning and Development Regional Planning and Development Technical Chemistry Technical Chemistry Technical […]