تحصیل در چین-هزینه های رفت و آمد

  تحصیل در چین-هزینه های رفت و آمد دانشجویان می توانند جهت رفت آمد های شهری خود از کارت های یک ماهه اتوبوس در شهر شاندونگ استفاده کنند که هزینه آن برای یک ماه معادل ۹ دلار می باشد.