مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تحصیلی

مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تحصیلی: تکمیل فرم درخواست ویزا ترجمه ی رسمی شناسنامه  به اضافه یک کپی. ترجمه ی رسمی گواهی عدم سوء پیشینه به اضافه یک کپی شش قطعه عکس ۳٫۵*۴٫۵ یه ۴*۵ تمام رخ، رنگی، زمینه سفید، بدون روتوش اصل پاسپورت با حداقل یک سال اعتبار و فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه حتی […]