تحصیل در اوکراین پزشکی

تحصیل در اوکراین پزشکی     دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو(دانشگاه سرخ کیف) این دانشگاه گرانترین و بهترین دانشگاه اوگراین می باشد و دارای کادر آموزشی فوق العاده مجرب برای دانشجویان جدید است شهزینه این دانشگاه  که شامل شهریه  دوره پیش دانشگاهی،یک سال خوابگاه، بیمه خوابگاه،بیمه درمانی،صدور دفترچه دانشجویی، ریجستر و اقامت ۱ ساله و […]

نمونه سوال ورودی دانشگاه های مجارستان

نمونه سوال امتحان پزشکی دانشگاه های مجارستان BIOLOGY SAMPLE TEST 1   In this type of mutation, one or two nucleotide pairs are inserted into or deleted from DNA frameshift mutations base substitution mutation missense mutation nonsens mutation During muscle contraction, which of the following shortens? Z lines sarcomere actin and myosin filaments all of […]